blog img

İşyerlerinde Havalandırma Nasıl Olmalıdır?

İşyerlerinde havalandırma sağlık ve hijyen koşullarının sağlanması için önemlidir. Özellikle ilgili yasalar kapsamında da bazı işyerlerine yönelik zorunlu olarak tutulan havalandırma sistemleri, ortam havasının temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca zararlı gaz çıkışı olan üretim ya da iş alanlarına yönelik de bu sistemlerin kullanılması ortamda bulunanların sağlık koşullarının sağlanması açısından gereklidir.

İşyerleri Havalandırması
İşyerleri Havalandırması

İşyeri Havalandırma Yönetmeliği

İşyerlerinde havalandırma sistemlerinin nasıl olacağına dair mevzuat bulunmaz. Fakat kapalı alanlardaki çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik olarak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliği kapsamında havalandırmanın nasıl sağlanacağına dair açıklamalar şu şekildedir;

  • Kapalı işyerlerinde çalışmakta olanların gereksinim duydukları yeterli temiz havanın olması sağlanmalıdır. Yeterli hava hacminin tespit edilmesinde ise alanın yapısı, çalışan sayısı ve çalışanlar tarafından yapılan iş dikkate alınmaktadır.
  • Çalışma ortamının havasının kirletilerek çalışanların sağlıklarına zararlı olabilecek atık ve artıkların dışarıya atılması sağlanmalıdır. Bunun yanında zehirli, boğucu ya da tahriş edici gaz ile birlikte toz, duman ve fena kokuların da tahliye edilmesini sağlayacak özellikte genel havalandırma sisteminden farklı olarak mekanik havalandırma sistemi kurulmalıdır.
  • Mekanik havalandırma sisteminin kullanılmasında sistemin daimi olarak çalışır durumda olması gerekmektedir. Havalandırma sisteminin çalışmaması halinde iş sağlığının ve güvenliğinin risk oluşturacağı durumlar için sistem kontrol edilmelidir. Sistemlerin bakım ve onarımlarıyla birlikte uygun filtrelerin kullanım ve değişimleri yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
  • Suni – pasif havalandırma sistemlerinde oluşan hava akımının çalışanları rahatsız etmemesi, fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkilememesi ve ani hava değişimleri oluşturmayacak özellikler taşıması gerekir.

Bu kapsamda işyerlerinde havalandırmanın sorunsuz olarak sağlanabilmesi için şartlar belirlenmiştir. Özellikle kimyasal veya zararlı hava çıkışına neden olacak iş kollarında çalışan güvenliğinin sağlanması için gerekli havalandırma çözümleri sağlanmalıdır. Bunun yanında diğer iş kollarında da ortamdaki havanın temizlenmesi çalışanların sağlıklarını olumlu etkileyeceği için tüm iş kollarına yönelik havalandırma çözümleri Kanalİst Havalandırma Sistemleri tarafından sunulmaktadır.

İşyerleri Havalandırma Sistemleri
İşyerleri Havalandırma Sistemleri

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında da çalışanların hava açısından sağlıkları belirlenmiştir. İlgili yönetmeliğin 35’inci maddesinde şu ifadeler yer almaktadır:

  • Çalışanların harcamış oldukları fiziksel güç ve aynı zamanda çalışma şekli de dikkate alınarak ortama yeterli temiz havanın sağlanması gerekmektedir. Mekanik havalandırma sistemleri kullanıldığında sistemin her zaman aktif olması sağlanmalıdır. Bu sistem ayrıca çalışanların sağlıklarına zarar oluşturabilecek hava akımına da neden olmamalıdır. Çalışanların sağlıkları açısından gerekli durumlarda havalandırma sisteminde herhangi bir arızanın bildirimi yapacak olan sistem de yer almalıdır.

Ayrıca ilgili yönetmeliğin 38’inci maddesinde:

  • Çalışanlar sınırlı hava hacmine sahip ortamlarda çalıştırılmazlar.

Denilmektedir. Bu iki maddeden hareketle iş sağlığının tesis edilebilmesi için mutlaka verimlilik sunacak ve ortam havasını yenileyecek işyerlerinde havalandırma sistemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Yorum Yap